За контакт:

София, 1202
ул. Цар Симеон 15
office1@prizmalux.com
Тел.: 0888 913047; 0888 913095
Факс: 981 46 06

За заявки:

zayavka@prizmalux.com

За връзка:
i.kisovski@prizmalux.com
daniela.nikolova@prizmalux.com

Регистрация

Призма Лукс ООД е регистрирано в Софийски градски съд по ф. д. No 12720/1996 г.,
БУЛСТАТ 121194709,
и притежава Разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно заповед на министъра на финансите ЗМФ 138/12.02.2004 г.